Helsingin Satama Oy ja Netox Oy ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen (1.6.2022) IT- ja tietoturvapalveluiden tuottamisesta. Hankinnan kohteena ovat palvelin- ja kapasiteettipalvelut, verkkopalvelut, tietoturvapalvelut ja loppukäyttäjäpalvelut

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää matkustaja- ja tavaraliikennetoimintoja. Helsingin Sataman toiminta-alueet ovat Vuosaaressa ja keskustassa ja se on yksi Euroopan vilkkaimmista ulkomaanliikenteen matkustajasatamista, samalla se on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama.

Helsingin Satama palvelee myös pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan liikenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on arvioitu vaikuttavuustutkimuksessa olevan noin 4,1 miljardia euroa vuodessa.

Maailman toimivin satama ja luotettavat IT-palvelut

”Helsingin Satama Oy:n visio on olla Maailman toimivin satama ja tähän se pyrkii keskeisten kärkihankkeiden kautta, joissa digitaalisuudella on merkittävä rooli. Turvalliset ja luotettavat IT-palvelut toimivat tehokkaiden digiratkaisuiden perustana.” Kertoo Helsinki Satama Oy:n IT-päällikkö Esa Salonen.

”On upeaa saada Helsingin Satama Oy, joka on yksi tärkeimmistä väylistä Euroopan ja Suomen välillä, Asiakkaaksemme. Helsingin Sataman visio ”Maailman toimivin satama” on sellainen, jonka toteuttamisessa haluamme ehdottomasti olla mukana!” Muotoilee Netox Oy:n toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi.

Lisätietoa Helsingin Satama Oy:stä: