Netox valvoo Helsingin Sataman kyberturvallisuutta vuoden jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti.

Netox vastasi Helsingin Sataman työntekijöiden käyttämän uuden tietoverkon rakentamisesta. Samalla sataman virtuaalipalvelimet siirrettiin Netoxin Suomessa sijaitseviin konesaleihin.

Helsingin Satama irtaantui Helsingin kaupungin yhteisestä verkosta maaliskuussa 2023. Lopullinen palvelulaajuus tarkennettiin yliheiton aikana ja normaaliin tuotantorytmiin päästiin myös ei-kriittisten järjestelmien osalta noin kahdessa viikossa

”Toimistoverkkomme oli irtautumiseen asti ollut osa Helsingin kaupungin Helnet-verkkoa. Helsingin Sataman toimistoverkon hallintaan, ylläpitoon ja kyberturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tehtiin osana kaupunkiorganisaation päätöksentekoa”, Helsingin Sataman IT-päällikkö Esa Salonen kertoo.

”Uudistuksen keskiössä ovat tietoliikenteen skaalautuvuus, kyberturvallisuus, vikasietoisuus ja aikaisempaa joustavampi yhtiökohtainen päätöksenteko. Samalla saavutimme selkeän tilannekuvan ja vastuut palveluhankinnan johtamisen kehittämisen kautta”, Salonen sanoo.

Helsingin Satama on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka työllistää noin 100 työntekijää.

Helsingin Sataman ja Netoxin yhteistyö on syventynyt monipuoliseksi yhdistelmäksi IT-laitteiden, kyberturvan sekä henkilöstön tuki- ja koulutuspalveluita.

”Vastaamme Helsingin Sataman työntekijöiden loppukäyttäjäpalveluista, eli IT-tuesta. Lisäksi koulutamme henkilöstöä muun muassa M365-ympäristön ratkaisuissa ja tietoturvassa. Vastaamme myös kaikenlaisista tietojärjestelmiin, -tekniikkaan ja kyberuhkiin liittyvistä asioista”, Helsingin Sataman palveluista vastaava Netoxin palvelupäällikkö Seppo Niemelä kertoo.

Lisäksi Netox valvoo Helsingin Sataman kyberturvallisuutta vuoden jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti.

”Netox toimittaa meille kyberturvan SOC-palvelut, jotka aikaisemmin meiltä itseltämme puuttuivat. Tämä antaa meille aikaisempaa paremman näkymän suoraan siihen, mitä tietoverkoissamme tapahtuu ja pääsemme paremmin vaikuttamaan verkkoinfraan ja IT-hankintoihin vaikuttaviin päätöksiin”, Salonen kertoo.

”Meillä on valvomot Helsingissä ja Oulussa. Asiantuntijamme on ratkaisemassa mahdollista kyberturvallisuuteen liittyvää vaaratilannetta 15 minuutissa”, Niemelä kertoo.

Dokumentointi ajan tasalle

Netox huolehti, että uuden verkon dokumentointi on laadukasta ja päivittyy jatkossa aina, kun uudistuksia tehdään.

”Jälleen kerran tuli osoitetuksi, kuinka tärkeää laadukas ja ajantasainen dokumentaatio on. Kun dokumentaatio on hyvällä tasolla, verkon uudistaminen nopeutuu huomattavasti ja myös uudistusten kustannuksia on helpompi ennakoida”, Niemelä sanoo.

”Ihmisen kokoinen palveluyhtiö on sana, jonka yhteistyön aikana olen kuullut useaan otteeseen. Se on viesti onnistumisesta, palvelumme laadusta ja siitä, että IT-laitehankintojen ja kyberturvan palvelujen yhdistäminen ja kokonaisuuden hankkiminen Netoxilta tuottaa asiakkaalle aidosti lisäarvoa”, Niemelä iloitsee.

Satamat turvaavat Suomen toimintakyvyn

Vuoden 2023 Kansallisessa riskiarviossa arvioidaan, että satamiin ja meriliikenteeseen kohdistuvat kyberhyökkäykset aiheuttavat pahimmissa skenaarioissa merkittävää haittaa yhteiskunnan toiminnalle.

Kansallisen riskiarvion mukaan vakavat meriliikenteen häiriöt aiheuttaisivat polttoainehuollon ongelmia, jotka puolestaan heijastuisivat liikenteen polttoainejakeluun ja muihin maanteitse tapahtuviin kuljetuksiin.

Tämä puolestaan vaikuttaisi suoraan muun muassa lääkehuoltoon ja terveyden- ja sairaanhoitoon sekä ruoka- ja päivittäistavarakauppaan. Häiriöt heikentäisivät väestön ja yhteiskunnan toimintakykyä.

Vakavat merikuljetusten häiriöt vaikuttaisivat lisäksi laajasti teollisuuden varaosien ja komponenttien saatavuuteen sekä teollisuuden toimintaedellytyksiin.

Suomen Kyberturvallisuuskeskus arvioi helmikuussa 2021 julkaistussa raportissaan, että kybersodankäynnin kiihtyessä iskut kriittiseen siviili-infrastruktuuriin, kuten satamiin ja vesihuoltolaitoksiin, ovat lisääntymässä.