Törmäämme usein ajatukseen, että IT-projekti on kasa mikropiirejä, valokuitua ja bittejä oikeassa järjestyksessä. Jos näin olisi, robotit voisivat tehdä hankkeitamme erittäin tehokkaasti. IT-projekti on aina myös muutosprojekti, jossa haastetaan käyttäjiä ja projektin toteuttajia uusien ajatusten ja teknologioiden avulla.

Innostumme haasteista. Ennen kaikkea innostumme ratkaisuista haasteisiin. Ja vielä enemmän ratkaisuista, joissa on kasvuvaraa ja kestävät aikaa. Niin Mapvisioninkin tapauksessa.

Mapvision toteuttaa laadunvalvonnan ratkaisuja kansainväliselle autoteollisuudelle – ratkaisuja joilla on väliä. Kyseessä on paitsi turvallisuus, myös toimivuus ja kustannustehokkuus. Millintarkka toimii ehkä keihäänheitossa, mutta nyt puhutaan millin tuhannesosista.

Projektimme lähti käyntiin selkeästä tarpeesta tehdä asiat toisin kuin aikaisemmin ja ottaa riskit hallintaan, sanoo Mapvisionin COO Bo “Bosse” Lönnqvist. Bosse tietää mistä puhuu, koska autoteollisuuden alati kiristyvät vaatimukset ovat erityisen tarkkoja.

Uusi aikakausi vaatii uudet keinot. Lönnqvist kuvailee kuinka Mapvision tarvitsi leveämpiä hartioita ja oikean kumppanin IT-puolelle.

Mapvision hakee TISAX® (Trusted Information Security Assessment eXchange) -sertifikaattia, joka on tärkeä palanen toimittaessa autoteollisuuden innovaatioiden ja uusien komponenttien parissa.

– Olemme hoitaneet IT-asioitamme tähän asti talonsisäisesti ja täysin omilla resursseillamme ihan raudasta lähtien. Tämä ei enää riittänyt meille, ulkoistus näytti ainoalta vaihtoehdolta, muistelee Bosse.

Mapvision - Demo Line 01
Mapvision – Demo Line

Netox joutui heti syvään päätyyn, koska siirtymä vanhasta uuteen oli oltava ripeä ja sisälsi paljon liikkuvia osia.

Ongelma alkoi olla selvillä. Mapvision halusi siirtää koko IT-infrastruktuurinsa talon ulkopuolelle.  Vielä tarvittiin ratkaisu. Tähän asti Mapvision oli pyörittänyt koko IT-palettiaan talonsisäisesti. Nyt haluttiin ja tarvittiin uutta näkemystä, kokemusta ja ennen kaikkea luotettavuutta. Koska myös tietoturva oli iso osa palapeliä. Tekniikka ilman tietoturvaa olisi ollut vain hieno auto ilman kuskia.

– Olimme tilanteessa, jossa omat resurssimme natisivat ja toisaalta asiakkaamme vaativat enemmän – etenkin tietoturvan ja tuotekehitystiedon käsittelyssä, sanoo Pia-Maritta Puruskainen, Mapvisionin Business Excellency Manager.

Yhteistyö alkoi loppukäyttäjätuesta, laajentui IT-infrastruktuurin ulkoistamiseen ja on jatkunut ja jatkuu tietoturvan kehittämisellä. Netox on pystynyt tarjoamaan meille laajan paletin tarvitsemiamme IT-palveluita.

Tällainen ”yhden luukun” palvelu vähentää meidän tarvettamme olla jokaisessa palaverissa mukana. Asiat etenevät sujuvammin, kun useiden toimittajien välistä kalenterirumbaa ja ”vastuunvälttelyä” ei voi tehdä, summaa Pia-Maritta.

Yhteistyömme mahdollistaa sen, että Netox tuntee meidän IT-ympäristömme ja kantaa siitä vastuuta. Netox pystyy ehdottamaan meille muutoksia ja ratkaisuja, joita emme itse osaa edes pyytää.

Pia-Maritta kiteyttää, että tavoitteenamme on kokonaisvaltainen, luottamuksellinen ja avoin kumppanuus, jossa yritystemme välinen rajapinta on mahdollisimman läpinäkyvä ja yhteistyö tehokas.

Netox toi mukanaan paitsi tietotaitoa, myös vastuullista näkemystä. Mapvisionilla oli jo olemassa tiettyjä palasia entuudestaan, joita ei haluttu hukkapaloiksi.

–  Olemassa olevia lisenssejä pystyttiin hyödyntämään, eikä kaikkea tarvinnut ostaa uutena hyllystä. Säästimme minkä pystyimme ja uusimme tarpeelliset osat tehokkaasti, kertoo Netoxin Mikko Ollanketo, System Specialist.

– Meille Mapvisionille on ollut erityisen tärkeää avoin dialogi kumppanin kanssa. Voimme nostaa keskusteluun ongelmiamme ja tarpeitamme avoimesti, sekä etsiä yhdessä niihin ratkaisuja – It takes two to tango, naurahtaa Bosse.

– Sujuvaa projektin kannalta on ollut Netoxin joustavuus ja mahdollisuus tutustua kaveriin niin kuin Mikko, joka on oppinut tuntemaan toimintatavamme ja pystyy vastaamaan kysymyksiimme ennen kuin ehdimme edes kysyä. Eikä ratkaisu ole useinkaan kovin kaukana.

Mapvision - multicam inspection
Mapvision – multicam inspection

Mittava uudistusprojekti on kahden kauppa. Uuden ympäristön luominen on aina haastavaa, eikä pulmilta voi välttyä. Hyvän projektin onnistumisen edellytys on kuitenkin ollut molemminpuolinen jousto ja mahdollisuus uuden oppimiseen.

– Olemme päässeet haastamaan itseämme siinä missä asiakaskin. Jokainen projekti kasvattaa ja luo myös omassa tuotekehityksessä uusia mahdollisuuksia, joista tulevaisuudessa hyötyvät niin uudet, kuin olemassaolevatkin asiakkaamme, toteaa Service Manager Kristian Dahlgren Netoxilta. Kasvamme myös henkisesti ja tarkastelemme omia prosessejamme kaiken aikaa.

– Projektia voi sanoa projektiksi, mutta todellisuudessa – ja alati muotoutuvassa – IT-ympäristössä mikään ei ole ikinä valmista. Työ jatkuu ja molemminpuolinen vuoropuhelu mahdollistaa parhaat mahdolliset tulokset, summaa Dahlgren.

Tästä on mukava jatkaa.

Jos IT-projekti on muutosprojekti, on se usein myös kasvuprojekti, sillä yrityksen näkökulmasta ne ovat lähes sama asia. Kasvu vaatii tukevan alustan, jonka päälle rakentaa – sekä jatkuvaa halua oppia uutta ja hallita vanhaa. Kasvaessa tulee ruukku vaihtaa välillä isompaan.

Hyvin hallittu muutos luo kasvuvaraa ja auttaa skaalautumaan. Jossain vaiheessa jokaisen yrityksen kasvua tarvitaan IT-asioiden uudelleentarkastelua ja voitelua. Tällöin saattaa tulla eteen myös tarkempi tietoturva, varmistukset ja ohjelmistojen hallinta.

Kaikki meille tuttua. Asiakkaidemme kasvu on meille yhtä tärkeää kuin omamme, koska kasvamme vain jos asiakkaamme kasvavat.