Netox ja Touhula ovat tehneet yhteistyötä jo pidempään, mutta viimeisen kahden vuoden aikana se on tiivistynyt ja syventynyt. Netox on toteuttanut Touhulalle IT-palvelut, osittaiset palvelinsaliratkaisut, osittaiset tietoturvaratkaisut sekä valtaosan laitetoimituksista.

– Palvelu on ollut erinomaista. Joustavaa, ketterää ja avointa, Touhulan tietohallintojohtaja Mike Larsén luettelee.

– On ensiarvoisen tärkeää, että saamme kiinni kulloinkin asiasta vastaavan henkilön tai tämän varahenkilön.

Tavoitettavuuden ohella Larsén kiittelee Netoxin toimintaa ongelmatilanteissa.

– Valtaosassa Netoxin ratkaisunopeus on ollut alle kaksi tuntia tai jopa alle tunnin. Kaikkiin tilanteisiin on saatu ratkaisu vuorokauden kuluessa.

Tavoitettavuus ja ongelmanratkaisuedellytykset lukeutuvat Netoxin asiakaspäällikkö Aarne Haarasen mukaan niihin etuihin, jotka palveluntarjoajan optimaalinen koko mahdollistaa.

– Olemme hyvin ketteriä ja joustavia toteuttamaan muutoksia. Se on mahdollista, kun toimintaa ohjaa vakioidut prosessit, mutta eteenkin sen takia, että panostamme ihmisten ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja tekemisen meininkiin.

Ketteryyttä ja kustannustehokkuutta

Eräs Touhulalle tärkeistä seikoista palvelujen hankinnassa onkin ollut kustannustehokkuus.

– Se ei välttämättä tarkoita kaikessa halvinta mahdollista hintaa, mutta tehokkuuden voi tällaisissakin asioissa usein todeta TCO-lukujen (total cost of ownership) kautta Larsén tuumii.

– Hyvän kumppanin pitää esittää kehitysehdotuksia, jotka eivät tietenkään aina suoraan näy siinä, mitä muodostuu viivan alle, mutta voivat auttaa esimerkiksi tietoturvan näkökulmasta paljonkin. Parhaimmillaan ne toki ovat silloin, kun niiden vaikutuksia voidaan numeraalisesti mitata.

Laadukkaat palvelut ovatkin siinä mielessä vasta puoli ruokaa, että paras mahdollinen lisäarvo asiakkaan liiketoiminnalle mahdollistetaan henkilökohtaisen ja sujuvan yhteistyön kautta.

– Hyvä asiakaspäällikkö tulee toimeen ja kykenee kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa, Haaranen mainitsee.

– Tärkeää on avoin kommunikaatio ja jatkuva dialogi. Silloin molemmat tietävät, mitä toinen tekee, ja mitä IT-ympäristössä tapahtuu. Tällä tavoin ihmisten välille muodostuva luottamus kantautuu myös yritysten välille.

Kahden kauppa

Eräs Larsénin eniten arvostamista piirteistä Netoxin toiminnassa on läpinäkyvyys.

– Netox raportoi joustavasti ja säännöllisesti kustannuksista ja kehitystarpeista. Heiltä ilmoitetaan avoimesti jos jossain on ongelmia.

Samalla tietohallintojohtaja pitää hyvänä sitä, että kehitysehdotukset kulkevat molempiin suuntiin.

– Yhteistyö on kahden kauppa. Avoimuuden lisäksi meillä toteutuu eräänlainen sparraaminen. Kun keskustelu mahdollistuu, voi tarvittaessa ehdottaa asian lähestymistä myös vähän toisella tavalla.

Larsén onkin erityisen tyytyväinen Netoxin valmiuteen kuulla asiakastaan.

– He ymmärtävät esimerkiksi meidän tapauksessamme, mitä toimivat IT-ratkaisut merkitsevät päiväkodeille. Meidän kohdallamme tämä näkyy käyttäjätyytyväisyytenä, joka on tällä hetkellä 4,8/5. Onnistumisia ovat etenkin toimivat ja valvotut alustaratkaisut, varmistukset, tietoturvapalvelujen käytettävyys sekä toimintavarmuus ja avoin raportointi.

Netoxilla tätä osataan arvostaa.

– Asiakkaan kehitysehdotusten pohjalta olemme pystyneet tuottamaan parempia ratkaisuja, ja uskallan väittää, että palveluidemme laatu onkin sen seurauksena parantunut, Haaranen toteaa tyytyväisenä.

– Näin myös kustannukset ovat entistä paremmin budjetoitavissa.