Digitaalisten riskien yleistyessä Netox erottuu useista muista alan toimijoista ISO 27001- ja ISO 9001 -sertifioituna yrityksenä, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän IT- ja kyberturvaratkaisuja.

Netoxilla on tunnistettu kyberturva-auditointien monimutkainen ja usein aikaa vievä luonne, ja siksi yhtiö on luonut CUBEn, innovatiivisen SaaS-alustan muuttamaan organisaatioiden tapaa tehdä kyberturva-auditointeja. CUBE on tehty parantamaan merkittävästi näiden auditointien tehoa ja hallittavuutta.

CUBE Security: Virtaviivaisempia kyberturvatarkastuksia

CUBE suunniteltiin selkeää tavoitetta varten – tehostamaan ja valvomaan organisaation penetraatiotestaus- ja tietoturvatarkastusprojekteja. Rohkaisemalla yhteistyöhön, lisäämällä läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistamalla raportointia CUBE nostaa kyberturvan hallinnan tehokkuuden uudelle tasolle. Se toimii kaikkien kyberturva- ja penetraatiotestiraporttien, viestinnän ja tulosten keskushubina. Tämä helpottaa kyberturvallisuuden merkityksen osoittamista koko organisaatiossa ja edistää tiimien osallistumista kyberturvaa parantavaan työhön. Lisäksi CUBE yhdenmukaistaa kaikilta käytettäviltä auditointi- ja tietoturvatestauskumppaneilta saatavaa raportointia ja toimii siten alustana raporttien selkeälle vertailulle. CUBE käyttää monivaiheista tunnistautumista ja vahvaa salausta turvaamaan raporttien sisältämät arkaluonteiset tiedot koko käsittelyn ajan.

CUBEn kattavat edut

CUBE kattaa enemmän kuin pelkän auditointien virtaviivaistamisen. Se tarjoaa laajan valikoiman etuja kyberturvakenttään. Se parantaa turvallisuuden hallinnan visualisointia tekemällä raporteista aiempaa kiinnostavampia ja helppokäyttöisempiä. CUBE tukee myös luonnollista työnkulkua testaus- ja auditointiprojekteissa, minkä ansiosta tarkastajat voivat dokumentoida havaitut haavoittuvuudet ja toimenpidesuositukset jo testaustoimeksiantojen aikana. Pitämällä turvallisuuden jatkuvasti etusijalla CUBE dokumentoi kaikki tietojen katselut sekä muutokset, määrittää tuote- ja projektikohtaiset käyttöoikeudet ja varmistaa, että kaikki CUBE:n suomalaisissa konesaleissa tallennetut tiedot ovat jatkuvasti turvassa.

Kyberturva-auditointien haasteiden käsittely CUBEn avulla

Koska perinteiset IT-tietoturvatarkastukset ovat aikaa vieviä ja kalliita – ne voivat kestää jopa kaksi viikkoa ja maksaa 6000–23000 euroa – on tehokkaamman ratkaisun löytämisellä kiire. CUBE tarjoaa kustannustehokkaan ja virtaviivaisen lähestymistavan kyberturvatarkastuksiin ja painottaa samalla näiden kriittistä roolia kyberturvallisuuden kokonaiskuvassa.

Asiantuntijanäkemys: Miten Tuomas Tonteri ja Marita Harju kommentoivat CUBEa

Tuomas Tonteri (CISSP, CSSLP, CISA), Netoxin kyberturvallisuuden senior architect ja arvostettu kyberturva-alan konkari, näkee CUBEn roolin hyvin merkittävänä: “Perinteinen tietoturvahallinta keskittyy prosesseihin ja teknisten rajojen suojaamiseen, kuten politiikkadokumentit, verkonvalvonta ja palomuurit. Sen lisäksi tarvitaan selkeitä panostuksia kattavaan ohjelmistoturvallisuuteen, jota tuetaan testaamalla järjestelmän sietokykyä simuloiduin kyberhyökkäyksin eli penetraatiotestein. Tietoturva-arkkitehtuuri, joka käytännössä tukee liiketoimintaa ja toimintavarmuutta, on avainasemassa tietopääoman suojaamisessa.”

Tuomas Tonteri, Senior Architect, Netox Oy

CUBE ilmentää tätä filosofiaa ja muuttaa tapaa, jolla organisaatiot käsittelevät kyberturva-auditointeja ja maksimoivat investointejaan kyberturvaan. Tällä hetkellä penetraatiotestaus- ja kypsyysarviointiprojekteja tukevaa CUBE Security -alustaa kehitetään aktiivisesti kohti tietojärjestelmien tietoturvamallinnusta. Sen avulla voidaan seurata teknisten turvatoimien toteutumista ja kohdentaa niitä organisaation tunnistettuihin tietoturvatarpeisiin. Lähestymistapa tukee konkreettisesti organisaatioita niiden tavoitteissa ohjelmistovarmuuden sekä sisäisen että sensitiivisen tietoaineiston suojaamisen alueilla.

”CUBE auttaa pitämään asiat ajan tasalla. Kaikki tarvittavat toimenpiteet ja kaikki tehdyt toimet dokumentoidaan yhteen paikkaan, mikä luo kipeästi kaivattua jäljitettävyyttä menneistä muutoksista sekä tulevien toimenpiteiden suunnitteluun. Tämä on tärkeä osa vastuullisuutta, joten CUBE todella palvelee meitä monilla vaatimustenmukaisuuden tasoilla ja organisaation hallinnon yleisessä kehittämisessä”, lisää Netoxin Marita Harju, Senior Manager, Cybersecurity, Netox Oy.

Marita Harju, Senior Manager, Cyber security, Netox Oy

CUBE integroituu automaattisesti OpenAI:n API-palveluihin hyödyntäen niiden suuria, kielimalleihin perustuvia tietoja tarjoten CUBE-käyttäjille apua ja parhaita käytäntöjä siitä, kuinka organisaatiot voivat täyttää vaatimustenmukaisuusstandardit ja suojella tietojenkäsittely-ympäristöään. CUBE-käyttäjät hyötyvät tekoälyn soveltamisesta ilman, että heidän tai heidän ympäristöön liittyviä tietoja jaetaan ulkopuolisille osapuolille ilman heidän nimenomaista suostumustaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Netoxin CUBE-alusta edustaa uraauurtavaa, läpinäkyvää ja yhteistyöhön perustuvaa ratkaisua kyberturvallisuuden hallinnan alalla. Se vastaa kyberturva-auditointien yleisiin haasteisiin ja samalla myös nopeasti kehittyvän digitaalisen ympäristön tarpeisiin.