Vuoden 2019 päätteeksi netoxlaiset saivat hymyillä tyytyväisinä. ”Vuosi oli meille monessa suhteessa positiivisten muutosten aikaa”, toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi summaa. Yrityksen kasvu jatkui odotetusti liikevaihdon noustessa 6,5 miljoonaan euroon. ”Kasvun takana on osaava ja sitoutunut henkilöstö, joka sai myös uutta vahvistusta.” Palveluihin ja asiakaslähtöisyyteen panostaminen näkyy kasvavana asiakastyytyväisyytenä, josta tunnustusta tuli Vuoden Service Desk 2019 -voiton muodossa.
”Olemme onnistuneet kehittämään ketterää kokeilukulttuuria, jonka avulla toiminnassa saadaan tarvittavia muutoksia aikaan nopeasti. Uusia ideoita on syntynyt paljon kahvipöydässä, jäsennelty post-it -lapuille ja saatettu sitten testaukseen ja tuotantoon yhteistyössä asiakkaiden kanssa”, kertoo Netoxin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tuulia Nissinen.

Kyberturvallisuuden saralla Netox ei vain tuota palveluita, vaan toimii aktiivisesti osana niin kansallista kuin kansainvälistä kehitysyhteistyötä. ”Osallistuminen BusinessFinlandin hankkeisiin ja johtoryhmätoiminta FISC:ssa (Finnish Information Security Cluster) tuo meille erinomaiset mahdollisuudet edistää kyberosaamisen yhteiskunnallista hyödyntämistä”, kyberturvaliiketoiminnan johtaja Markku Korkiakoski kertoo. Netox on siis mukana paitsi kasvattamassa alan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, myös osaltaan määrittämässä koko alan kehitystä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Vaikuttavuus ja arvon luonti ovat Netoxin keskeisimpiä menestystekijöitä. Tämän mahdollistava kumppanuus johtavien toimijoiden ja yhteistyö valittujen asiakkaiden kanssa syventyivät merkittävästi viime vuonna. ”Varsinkin tietoturvan saralla kykenemme tuottamaan kustannustehokkaasti palveluratkaisuja, jotka mielletään toimialalla mahdolliseksi lähinnä fortune 500 -tasoisille yrityksille” kertoo Netoxin hallituksen puheenjohtaja Niko Candelin.
Netoxin pilvipalvelutarjonta vahvistuu entisestään uuden Netox North Cloud -investoinnin myötä, joka toteutetaan yhteistyössä IBM:n, Ciscon ja Aurora DC Finland Oy:n kanssa. ”Kevään aikana tuomme täysimääräisesti tuotantoon kolme uutta konesalia, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen hajautetusti viidestä eri lokaatiosta”, Netox Oy:n Cloud-palveluiden Arkkitehti Tommi Laurila valottaa. ”Tämän myötä saavutamme pohjoismaiden tehokkaimman pilvitallennus- ja tiedonhallintaratkaisun.”

Uusi vuosi toi tullessaan uuden toimiston Helsinkiin osoitteeseen Eteläesplanadi 8. Netoxin vuoden 2020 liiketoimintastrategiaan kuuluukin näkyvyyden ja kasvun lisääminen pääkaupunkiseudulla.
Henkilöstö puolestaan kasvoi kymmenen uuden työntekijän voimin. Myyntiorganisaation lisäksi vahvistettiin asiantuntijaosaamista. ”Välitön tunne oli se, että nyt olen tullut perheeseen”, Netoxin uusin Customer Success Manager Kai Pekarila iloitsee. Olin todella otettu saamastani empatian, tuen ja välittämisen ilmapiiristä. On huoletonta keskittyä sataprosenttisesti myyntiin, kun yrityksen kaikki asiantuntijat ja päättäjät ovat lähellä.”
Netox lanseerasi vuonna 2019 sloganin Creating Trust. ”Se summaa hyvin meidät, palvelumme ja toimintatapamme. Tulemme toimimaan tämän sloganin mukaisesti – eli asiakkaidemme luottamuksen arvoisesti – myös tulevaisuudessa ”, toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi päättää jämäkästi.