Netoxin liiketoiminta jatkoi viime vuoden myötä kasvuaan 30 % nousulla ja henkilöstömäärä puolestaan 28 uudella osaajalla, mikä tarkoittaa 50 % kasvua henkilöstön määrässä. Osaaminen, ketteryys ja asiakaslähtöisyys nouseekin esille Netoxin tavassa toimia – tietoturvallisuutta unohtamatta.

– Kulunut vuosi oli Netoxilla haastava, kuten varmasti kaikilla, mutta käytimme sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tulemme keskittymään entistä enemmän asiakkaidemme liiketoiminnan turvaamiseen sekä asiakaslähtöisten kyberturvallisten IT-palveluiden tuottamiseen. Tämän takaa osaava, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstömme sekä alan johtavat teknologiatoimittajat kuten IBM, Microsoft, Cisco ja Cohesity, kiteyttää Netoxin toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi.

Responsiivisempaa ja yksityiskohtaisempaa palvelunhallintaa

Asiakaslähtöisiä palveluita ja palvelunhallintaa tarkennetaan ja määritellään myös jatkossa monimuotoisten asiakkuuksien ja kasvavan liiketoiminnan avulla.

– Uusien asiantuntijarekrytointien ohella olemme kasvattaneet tehokkuuttamme uudella ServiceNow-palvelunhallintajärjestelmällä, joka nopeuttaa ja suoraviivaistaa kokonaispalvelutuotantoa, Luhtaniemi kertoo.

– Myös palveluita tullaan lisäämään ja määrittelemään entistä yksityiskohtaisemmin.

Netoxin asiakaskokemusjohtaja Tuulia Nissinen lisää, että järjestelmän mahdollistamaan skaalautuvuuteen ja nopeuteen on voitu olla hyvin tyytyväisiä.

– Tulemme myös jatkossa määrittelemään ja toteuttamaan räätälöitäviä IT-ratkaisuja muuttuviin asiakastarpeisiin – turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta ylläpitäen.

Tietovuodot lisäävät riskienhallinnan tarpeellisuutta

Viimeaikoina tapetilla on ollut useita tietovuotoja, joista puhutuimpia ovat olleet Vastaamon ja Solarwindsin tapaukset. Julkisuudessa nousevat esille erityisesti huonot uutiset, mutta harvoin osataan nostaa esille onnistumisia. Tästäkin löytyy esimerkkejä.

– Kyberturvallisuus on kokonaisvaltaista ja ennen kaikkea se on riskien hallintaa, Netoxin kyberturvallisuusjohtaja Markku Korkiakoski määrittelee.

– Poikkeustilanteiden ja nopeiden muutosten vallitessa on ymmärrettävää, että kaikkia riskitekijöitä ei välttämättä osata ottaa huomioon. Esimerkiksi COVID-19 pandemia toi mukanaan globaalin etätyökulttuurin ja väitän, että valtaosalla yrityksistä ja toimijoista ei ollut tähän muutokseen aitoa valmiutta. Näin suuri muutos toimintakulttuurissa luo uusia riskejä myös kyberturvallisuuden kannalta.

Kyberturvajohtaja muistuttaa, että nykyisin kaikki yritykset ja toimijat ovat jollain tavalla digitaalisia ja siten myös alttiita kyberhyökkäyksille.

– Kun kokonaisuutta tarkastellaan julkisuuteen tulleiden tapausten myötä, on selvää, että kyberympäristöön liittyviin uhkakuviin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella. Kyberturvallisuus on monelle yritykselle vielä suhteellisen tuore asia, vaikka sen tulisi olla olennainen osa liiketoimintaympäristöä ja sen jatkuvuutta.

Uusia ratkaisuja tutkimus- ja kehityshankkeista

Netox jatkaa toimintaansa myös tutkimus- ja kehityshankkeiden vahvana tukijana niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti jakamalla osaamistaan kyberturva- ja IT-palveluiden osalta.

Käynnissä ovat mm. tulevaisuuden asumisen ja älytalojen kiinteistödatan hyödyntämiseen keskittyvä KEKO-ekosysteemihanke, yhteistyö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto ENISAn toiminnassa, Paris Call For Trust and Security in Cyberspace sekä USA:n ja Suomen väliseen kyberturvayhteistyöhön keskittyvä The National Science Foundation (NSF – USA) Security and Software Engineering Research Center (S2ERC).