Tietoturvan kehittämistukea voivat hakea Suomeen rekisteröidyt ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla toimivat yritykset 1.12.2022 alkaen. Tukea voidaan myöntää vain tietoturvaa parantavaan toimintaan Suomessa ja yrityksellä on oltava kustannukset tukihakemuksen jättämisen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2024.

Yksi tuen myöntämisen edellytyksistä on, että valtion talousarviosta tuen maksamiseen varatut varat ovat käytettävissä. Tietoturvan kehittämisen tuen maksamiseen on varattu yhteensä 6 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa voidaan myöntää enintään 100 000 euron avustuksina. Isommalla kupongilla yritykset voivat kattaa 70 prosenttia projektin kustannuksista 30 prosentin omavastuulla.

Tietoturvaseteli on tarkoitettu Suomen toimitusvarmuuden kannalta kriittisille organisaatioille. Seteliä käytetään tietoturvan kehittämiseen Suomessa, eikä sitä voi käyttää yritysten ulkomaisten toimipisteiden tietoturvan kehittämiseen.

Seteliä voivat hakea seuraavat toimialat:

Elintarvike

Alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja jakelu

Finanssi

Rahoitus ja vakuutus

Logistiikka

Ilmakuljetus, maakuljetus, vesikuljetus ja satamat

Teollisuus

Kemia, metsä, MIL, sotateollisuus, muovi ja kumi, rakennus, teknologia ja kriittiset materiaalit

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto, vesihuolto ja jäte

Tietoyhteiskunta

Tietotekniikka- ja tietoverkkoala media

Energia

Turva-ala

Liikenne- ja viestintäministeriölle on myönnetty vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa kuuden miljoonan euron määräraha tietoturvan kehittämiseen. Yritykset voivat tiedustella lisätietoja Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvakeskuksesta.

Netox voi myös auttaa asiakasta setelin hakemisessa, jos asiakas näin haluaa. Asiakas pystyy aina halutessaan räätälöimään setelin käytön juuri kuten haluaa, mutta Netox tarjoaa myös valmiita kokonaisuuksia, joista asiakas voi valita.