Netoxin kasvun ja kehityksen tueksi on perustettu kokoonpano nimeltä Advisory Board. Joustavasti työskentelevä ryhmä koostuu netoxlaisten lisäksi kahdesta asiantuntijasta, jotka tarjoavat yritykselle tukea pitkän aikavälin kehitystarpeissa.

– Advisory Board edesauttaa Netoxin verkostoitumista, strategista työtä sekä palveluiden kehitystä, yrityksen toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi avaa.

– Digitaalisen murroksen luodessa liiketoiminnalle niin haasteita kuin mahdollisuuksia, olemme tyytyväisiä Panu Hannulan ja Jarno Limnellin osallisuudesta. Molemmilla on kokemusta ja erityisasiantuntemusta IT-johtamisesta ja kyberturvallisuuteen liittyvästä liiketoiminnasta, joten kehiin saadaan vankkaa asiaosaamista.

Netox on osa kansainvälisesti kasvavaa kyberturvallisuuden sektoria ja mukana niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa kehityshankkeissa.

– Advisory Board tarjoaa liiketoimintastrategiamme kannalta arvokasta tukea nopeasti muuttuvilla markkinoilla, Luhtaniemi tähdentää.

Kadettikoulusta valmistunut, 10 vuotta puolustusvoimien upseerina toiminut ja Helsingin yliopistosta sotatieteiden tohtoriksi väitellyt Jarno Limnell on toinen Netoxin Advisory Boardin uusista vahvistuksista. Limnell toimii nykyisin kyberturvallisuuden professorina Aalto-yliopistossa ja jätti hiljattain Tosibox Oy:n toimitusjohtajan tehtävät siirtyäkseen kesällä liike-elämän puolella uusiin haasteisiin. Samalla hän lähti Advisory Boardiin mukaan innolla.

Jarno Limnell, kyberturvallisuusprofessori, Aalto-yliopisto ja Panu Hannula, CIO, Musti Group

– Olin todella iloinen, kun Markku (Korkiakoski, Netoxin kyberturvallisuusjohtaja) kysyi minua mukaan. Uskon hyvin vahvasti poikkitieteelliseen lähestymistapaan, jossa asiaa katsotaan eri näkökulmista erilaisten lasien läpi.

Tämä sopiikin hyvin ensimmäiseen kahdesta erityishyödystä, jotka Limnell nostaa Advisory Board -toiminnasta esiin.

– Kun puhutaan teknologian kehityksestä sekä siihen liittyvistä innovaatioista, markkinoista ja asiakastarpeista, täytyy muistaa, että teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin ikinä. Voi olla vaikeaa pysyä perässä siinä, mitä kaikkea tapahtuu. Siitä on valtavan suuri hyöty, että neuvosto koostuu erilaisista ihmisistä jotka seuraavat alaa, markkinaa sekä asiakkaiden tarpeita, ja pohtivat uusia näkökulmia.

– Toinen suuri hyöty liittyy siihen, että tämän päivän yrittäminen on jatkuvaa päätöksentekoa ja strategian päivittämistä – tavoitteena se, että tehtäisiin mahdollisimman paljon oikeita asioita, koska aika on rajallinen.

Limnell kiteyttää Advisory Boardin suomeksi muotoon neuvoa antava elin.

– Sillä on iso anti, että kyseessä ei ole hallitus, vaan enemmänkin yritysjohdon kanssa keskusteleva ja sitä sparraava yhteistyöryhmä, jolle on mahdollista vapaampi toiminta.

– Pidän siitä, että Markku ja Netox tuovat luottamusteemaa vahvasti esiin. Kyberturvallisuus-sanan voi aika usein korvata sanalla luottamus. Sen luominen on ihan oikea lähestymistapa.

Liiketoiminta on yhä enemmän riippuvaista digitaalisesta toimintaympäristöstä. Yritykset ja muut toimijat ovat yhteydessä internettiin ja siten myös alttiita kyberhyökkäyksille. Siksi luottamus ja sen merkitys liiketoiminnan digitalisoimisessa muodostavat erään Netoxin toiminnan keskuspilareista.

– Kyberturvallisuuden ymmärrys tulisi nähdä koko organisaation läpi ulottuvana kehityskohteena, Markku Korkiakoski toteaa.

– Ymmärrys kulminoituu usein osaamiseen, ja kun pyritään varautumaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin, juuri osaamisen kehittäminen läpi organisaatiorakenteen on eräs johdon tärkeimmistä tehtävistä.

Korkiakosken mukaan moni yritys – vaikka ei sitä itse ymmärtäisikään – toimii luottamuksen kautta.

– Sen menettäessään yritys menettää usein myös nopeasti merkittävän osan varallisuudestaan. Siksi haluammekin panostaa kyberhyökkäyksiä ennaltaehkäisevään ja skaalautuvaan digitaaliseen liiketoiminnan jatkuvuuteen ja olla osa sen kehittämistä.

– Uskomme myös Advisory Board -asiantuntijalisäysten edustavan oikeaa ja määrätietoista suuntaa uusien verkostoitumismahdollisuuksien, luottamuksen vahvistamisen sekä yleisen kehityksen kannalta.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi valmistunut ja tietotekniikkaakin opiskellut Panu Hannula määrittelee työhistoriansa punaiseksi langaksi merkittävät muutosvaiheet.

– Olen työskennellyt yhteensä seitsemässä firmassa eri toimialoilla ja ollut aina muutosten toteuttajana, tietohallinnon uudistajana ja liiketoiminnan kehityksen ytimessä.

Tällä hetkellä Hannula työskentelee pohjoismaisen menestystarina Musti Groupin CIO:n roolissa. Kutsun Advisory Boardiin hän kertoo tulleen kuin kaikki muutkin hyvät ehdotukset: puskista.

– En tuntenut Netoxia entuudestaan, mutta tuore maajohtajamme Timo Tervo tunsi, ja verkostoiduin hänen kauttaan. Kävimme Netoxin kanssa muutaman kierroksen hyvää keskustelua, ja käytyäni oman kriteeristöni läpi totesin olevani valmis.

– Pidän tärkeänä sitä, että yrityksellä on riittävän selvä kuva siitä, miksi toiminta käynnistetään, ja että board kokee pystyvänsä tarjoamaan kohdeyritykselle jotain konkreettista liiketoiminnan kehittämiseksi niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Rumasti sanottuna pelkkä kahvittelu ei riitä. Tarkoitan sellaista kangistuneiden kaavojen mukana hymistelyä, jossa ei todellisuudessa viedä asioita eteenpäin.

Kahviakin Hannulan mukaan toki saa juoda, kunhan toiminnalla on jonkinlainen rakenne ja sen agenda toteutuu. Konkreettinen ero esimerkiksi hallitustoimintaan on joustavuudessa.

– Se, että ei ole virallisen hallituksen raameja tai juridisia velvoitteita, mahdollistaa sparrauksen hyvinkin avoimin kortein. Kriisitilanteessa voidaan kokoontua tarvittaessa lyhyelläkin varoajalla. Toimitusjohtajaa ja muita avainhenkilöitä ajatellen tällaiset mahdollisuudet voivat olla todella arvokkaita. Parhaimmillaan ne voivat estää väärän päätöksen tai riskin realisoitumisen.

Hannulan mukaan eräs advisory-toiminnan tärkeimmistä seikoista onkin juuri riskien tunnistaminen. Siinä onnistuminen perustuu samaan seikkaan kuin loppujen lopuksi kaikki muukin advisory-toiminnassa: luottamukseen.

– Luottamukseen pohjaava toiminta ei toki tarkoita sitä, etteikö siinä voisi haastaa. Päinvastoin. Keskeisten kysymysten esiin nostaminen ja niissä sparraaminen on usein arvokkaampaa kuin vastausten antaminen. Se haastaa rakentavalla tavalla.

Hannulalla on advisory-toiminnalle myös henkilökohtainen kriteeri.

– Sen pitää antaa myös advisorille jotain. Olen kokenut, että kun laittaa itsensä likoon ja osallistuu, näin myös tapahtuu. Siinä saa niin yritys kuin advisor enemmän.

Sekä Limnellin että Hannulan näkökulmat resonoivat voimakkaasti Netoxin omassa ajattelussa.

Netox Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niko Candelinin mukaan Netoxilla liiketoiminnan digitalisoituminen ja kyberturvallisuus nähdään nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa eräinä tulevaisuuden tärkeimmistä IT-sektorin toimialoista. Satsaaminen niihin uusilla innovaatioilla on siis luonnollista.

– Faktaa on, että onnistunut kyberturvallisuus piilee muussa kuin teknologiassa. Tutkimusten mukaan suurin uhka kyberturvallisuudelle ei ole mikään rikollisryhmä, valtiollinen taho tai kehittynyt haittaohjelma, vaan maailmanlaajuiset vajeet kyberosaamisessa ja -johtamisessa sekä henkilöstön asiantuntemuksessa.

Candelinin mukaan nykyaikaiset liiketoiminnat kehittyvät tai kuolevat innovaatioiden kautta.

– Pyrimmekin ruokkimaan kehityksen mahdollistavaa puolta sekä hankkimaan näkemystä ja tietotaitoa mahdollisimman laaja-alaisesti.

Netox on myös juuri valittu Finnish Information Security Cluster –organisaation hallitukseen ja johtoryhmään. Organisaation tarkoituksena on avustaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita parantamaan kyberresilienssiään sekä edistämään kyberturvallisuusalan koulutusta ja vaikuttamaan kansallisesti kyberalan kasvuedellytyksiin niin lainsäädännön kuin muidenkin tarvittavien toimenpiteiden kautta.

– Olemme tälläkin hetkellä osana erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä yhteisponnistuksia, kuten KEKO- ja CyberFactory#1. Haluamme kantaa vastuumme osana kyberturvallisuuden verkostoja ja kehittää osaltamme koko toimialan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tätäkin ajatellen Advisory Board -toiminta tarjoaa verratonta tukea.