Netox Oy on sitoutunut olemaan hiilineutraali yritys vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on 100 % vähennys scope 1–2 päästöissä.

Me Netoxilla olemme sitoutuneita vastaamaan ympäristöhaasteisiin ja pyrimme vastuulliseen toimintaan IT-alalla: visiomme on tarjota innovatiivisia, ympäristöystävällisiä ja kestäviä IT-palveluita, jotka tukevat asiakkaitamme ja liiketoimintaamme. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä tätä tavoitetta tukeaksemme ja noudatamme tiukasti ympäristölainsäädäntöä. Uskomme, että vastuullisuus ja liiketoiminnan menestys kulkevat käsi kädessä.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Keskitymme energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön, laitteiden vastuulliseen elinkaarenhallintaan ja yhteistyöhön ympäristövastuullisuutta edistävien kumppaneiden kanssa. Kaikki käyttämämme konesalit toimivat uusiutuvilla energialähteillä, ja hyödynnämme vuokrauspalveluja it-laitteidemme hankinnassa, mikä pidentää laitteiden elinkaarta ja vähentää uusien laitteiden tarvetta. Tämä strategia vähentää yrityksemme ympäristövaikutuksia ja edistää koko alamme kestävää kehitystä.

Olemme Netoxilla toteuttaneet vuoden 2023 aikana konkreettisia toimenpiteitä ympäristötietoisuuden edistämiseksi. Laskimme hiilijalanjälkemme vuoden 2022 osalta koko liiketoimintamme osalta (scope 1-3), ja nyt olemme saaneet valmiiksi ilmastotiekartan, jossa asetimme tavoitteeksemme olla hiilineutraali koko liiketoimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä. Olemme myös ISO 14001 sertifioitu yritys.

Ilmastotiekartta sisältää seuraaville vuosille konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat mm. ympäristövastuullisuuden huomioiminen hankinnoissa, uusiutuvien energialähteiden käyttö ja vähäpäästöisen työmatkaliikkumisen tukeminen. 

Toteutamme hiilijalanjäljen laskennan vuosittain seurataksemme ilmastotiekartassa asetettujen päästövähennystavoitteidemme toteutumista. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.