Netox näkee tietoturvalla olevan suurta vaikuttavuutta yritysten, yksilöiden ja koko yhteiskunnan tasolla. Asiakkaitaan Netox auttaa luomaan tietoturvaolosuhteet, joissa perusteet ovat kunnossa ja tulevaisuuden haasteisiin valmistauduttu.

Netoxin Senior Manager, Cybersecurity, Marita Harju aloittaa toteamalla, että jokainen yritys osaa kysyä kyberturvasta.

”Osa yrityksistä tietää tarkalleen, mitä heidän pitäisi tehdä, osalla on vain käsitys siitä, että asia tulisi huomioida. Maailmanlaajuisesti aihe on tärkeä, koska turvalliset yritykset kasvattavat yhteiskunnan kokonaisturvaa.”

Netoxilla nähdään, että tietoturva on nyt kriittinen liiketoiminnan mahdollistaja ja jokaisessa yrityksessä tulee aloittaa perusasioiden ratkaisemisesta.

”Selvitämme missä yritys on tietoturvatilanteen osalta tänä päivänä, minne se haluaa mennä ja miten sinne päästään, joko yhdessä meidän kanssamme tai itsenäisesti”, sanoo Vice President, Cybersecurity, Sakari Pihlhjerta.

Lisäksi tärkeää on pitää asiakkaat ajan tasalla tulevaisuudesta ja muuttuvista vaatimuksista, joita yrityksiin kohdistuu niin liiketoiminnan osalta kuin esimerkiksi EU-lainsäädännön myötä.

Monipuolinen asiantuntijatiimi

”Nykyisyyttä ja tulevaa yhdistävä lähestyminen asettaa vaatimuksia myös asiantuntijoillemme. Meillä onkin sekä senioritason tietoturvaosaajia, että monipuolisia oppimispolkuja kulkevia nuoria tiimijäseniä”, Pihlhjerta kuvailee.

Hänen mukaansa Netoxilla panostetaankin sekä strategisiin rekrytointeihin, että annetaan runsaasti kehittymismahdollisuuksia kaikille tiimiläisille.

”Kyberturvallisuus on luovaa työtä. Haluammekin tarjota työntekijöille mielenkiintoisen hiekkalaatikon, jossa kehittää ratkaisuja oman näkemyksen mukaisesti.”

Tiedon lisäämistä ja fiksua työkalujen käyttöä

Netoxin periaatteena on käyttää kyberturvan rakentamisessa asiakkaalla käytössä olevia työkaluja, joita ei ilman asiantuntija-apua osata hyödyntää tässä kontekstissa.

”Asiakkaille tulee positiivisena yllätyksenä, että kustannuksia säästyy ja hyöty palautuu takaisin monin verroin”, Harju toteaa.

Joissain asioissa turvallisuutta voidaan parantaa pelkästään tietämystä lisäämällä. Esimerkiksi tekoälyn käytön lisääntyessä Netox pitää asiakkaansa ajan tasalla sen mahdollisuuksista ja uhkista.

”Tehtävämme on tuoda uutta tietoa asiakkaillemme muodossa, jossa he voivat omaksua sen helposti”, Harju summa.

Netox Oy tarjoaa uniikin yhdistelmän skaalautuvia IT- ja kyberturvapalveluita, jotka tukevat ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Artikkeli on osa Taloussanomien “Menestyksen Tekijät” -kampanjaa.