Palvelutarjonta laajenee kyberturvallisuudessa liiketoimintakaupalla ja syvenee työasemapalveluissa Lenovon Platinum-kumppanuuden siivittämänä.

Netox Oy kasvoi 83 % edelliseen vuoteen verrattuna, uusia Netoxlaisia aloitti vuoden aikana yhteensä 33 sekä panostusta palvelutuotannon kehittämiseen jatkettiin yhdessä strategisten kumppaneiden: Sofigaten ja Learnpointin kanssa.  Netox Oy:n hallitusta kasvatettiin yhdellä uudella jäsenellä, kokenut hallitusammattilainen ja liikejuridiikan asiantuntija Jukka-Pekka Joensuu liittyi mukaan Netoxin kasvutarinaan.

Palvelutarjontaa on laajennettu hankkimalla elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy:n liiketoiminta. Liiketoimintakaupan mukana saatiin myös kuusi huipputason hyökkäävän tietoturvan ammattilaista ja monta mielenkiintoista uutta asiakassuhdetta.  

– Kyberturvallisuus on keskeinen osa tämän päivän IT-ympäristöä ja se on myös osa-alue, johon me Netoxilla olemme panostaneet voimakkaasti. Yhdessä nyt siirtyvän osaamisen kanssa meillä on entistä paremmat edellytykset tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, joita he tarvitsevat oman liiketoimintansa turvaamisessa, Netox Oy:n Operatiivinen johtaja Markku Korkiakoski toteaa

Kulunut vuosi oli työntäyteinen. Voimakkaan kasvun ohella panostuksia on käytetty liiketoimintojen ja palveluiden kehittämiseen, sekä julkisen sektorin liiketoiminnan vahvistamiseen.

– Tulemme keskittymään entistä enemmän asiakkaidemme liiketoiminnan turvaamiseen kuin myös asiakaslähtöisten IT-palveluiden tuottamiseen, Toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi muotoilee.

– Panostamme erityisesti jo hankittuihin asiakassuhteisiin niin yksityisellä, kuin julkisella sektorilla, ja tulemme kuluvan vuoden aikana avaamaan myös uusia toimipisteitä kasvavien markkinoiden ja asiakaskentän tueksi. Yksi merkittävä tavoite on avata toimipiste Suomen rajojen ulkopuolelle. Kasvumme tukena on osaava, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstömme sekä alan johtavat teknologiatoimittajat kuten Microsoft, Lenovo, IBM, Cisco ja Cohesity. Mikko Luhtaniemi jatkaa.

Netox on Lenovo Platinum -kumppani

Kasvua on tapahtunut myös voimakkaasti laitteiden, palveluiden ja lisenssien myynneissä. Merkittävänä tekijänä kasvussa on ollut laadukas yhteistyö Lenovon kanssa.

Eero Tainio, Lenovon Suomen maajohtaja, kommentoi Lenovon ja Netoxin yhteistyöstä:

”Tiivis yhteistyömme Netoxin kanssa on tuonut heidät vauhdilla korkeimmalle kumppanitasollemme. Lenovon Platina -kumppanuus mahdollistaa yrityksillemme yhä tiiviimmän yhteistyön sekä uusien liiketoimintamallien kartoituksen. Tärkeänä osana Platina -kumppanuutta edellytämme myös Netoxin henkilöstön osaamisen kehittämisen jatkuvan koulutuksemme kautta. Yhteinen tavoitteemme on tuoda markkinoille älykkäämpää teknologiaa vastuullisesti toimitettuna ja mittarina toimivat tietysti tyytyväiset asiakkaat!”

Taustaa Lenovosta:

Lenovo Group on 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoinen, Fortune Global 500 -yritys, joka palvelee asiakkaitaan 180 markkinalla ympäri maailman. Lenovon visiona on tarjota kaikille älykkäämpää teknologiaa. Yritys kehittää maailmaa muuttavia teknologioita, jotka rakentavat osallistavampaa, luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa. Suunnittelemalla ja rakentamalla kattavan älylaitteiden tuotevalikoiman Lenovo on myös johtamassa älykästä transformaatiota. Se pyrkii luomaan parempia kokemuksia ja mahdollisuuksia miljoonille asiakkaille ympäri maailman. 

Lisätietoja Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/about

Kyberturvallisuus syntyy näkyvyyden kautta

Netoxilla on laajennettu SOC (Security Operations Center) valvomoa Traficomin HAVARO-palvelulla.

– HAVARO-palvelu avulla pystymme tarjoamaan 24/7 tapahtuvaa tietoturvatapahtumien valvontaa entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

– Palvelu on tekninen havainnointijärjestelmä, joka toimii asiakasyrityksen tietoliikennettä tarkkailevien sensoreiden avulla. Sen avulla voidaan havainnoida vakavia tietoturvauhkia ja varoittaa niistä hyvissä ajoin. Sopimuksen etuna on muun muassa palvelun parempi skaalautuvuus laajaan kohdeasiakaskenttään, Markku Korkiakoski kuvailee.  Koska kyberturvallisuus on kokonaisvaltaista ja ennen kaikkea riskien hallintaa, yhteistyö vahvistaa Netoxin SOC-toimintaa entisestään.

– Se tuo mukanaan oleellisen toiminnallisuuden erityisesti tilannekuvan muodostamista varten. Kyberturvallisuuskeskuksen HAVARO-palvelun avulla saadaan tietoa, jota ei voi tuottaa muilla työkaluilla.

Netoxilla ymmärretään, että poikkeustilanteiden ja nopeiden muutosten vallitessa kaikkia riskitekijöitä ei välttämättä osata ottaa huomioon.

– Esimerkiksi COVID-19-pandemia toi mukanaan globaalin etätyökulttuurin ja väitän, että valtaosalla yrityksistä ja toimijoista ei ollut tähän muutokseen aitoa valmiutta. Näin suuri muutos toimintakulttuurissa luo uusia riskejä myös kyberturvallisuuden kannalta.

Korkiakoski muistuttaa, että nykyisin kaikki yritykset ja toimijat ovat jollain tavalla digitaalisia ja siten myös alttiita kyberhyökkäyksille.

– Kun kokonaisuutta tarkastellaan julkisuuteen tulleiden tapausten myötä, on selvää, että kyberympäristöön liittyviin uhkakuviin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella. Kyberturvallisuus on monelle yritykselle vielä suhteellisen tuore asia, vaikka sen tulisi olla olennainen osa liiketoimintaympäristöä ja sen jatkuvuutta, Korkiakoski toteaa.