Trustcastissa avataan kyberturvan ja digitaalisen luottamuksen aihepiirejä vaihtuvien vieraiden kanssa. Tämän kertaisessa jaksossa on vieraana kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on saapunut Trustcastin äänityksiin suoraan Yhdysvaltain vierailulta. Tapaamiset Washingtonissa ja Teksasissa ovat liittyneet Suomen ja kuuden Yhdysvaltain osavaltioiden välisiin yhteistöihin.  Nämä ovat ministerin mukaan erityisen tärkeitä aikana, kun yhteistyö Venäjän kanssa ei ole mahdollista.

Valtioiden välinen yhteistyö perustuu Skinnarin mukaan kysynnälle, johon yhteistyökumppani pystyy vastaamaan.“ Ajattelen, että aina kun tehdään kauppaa – tai mitä tahansa yhteistyötä – niin kyllä meidän pitää pystyä löytämään sellaisia ratkaisuja, joista on aidosti hyötyä”, Skinnari sanoo.

Skinnarin mukaan kansainvälisillä markkinoilla on toisinaan pakko rehellisesti myöntää, että Suomi ei pysty tarjoamaan sellaista kokonaispalvelua, johon maailmalla olisi kysyntää. Samaan aikaan toisilla aloilla suomalaiset innovaatiot ja palvelut loistavat ja ovat kilpailussa hyvin mukana.

“Digitalisaatio on hyvä esimerkki. Mutta puhutaan sitten energiateknologioista, terveydenhuollosta tai mistä tahansa, niin he, jotka näkyvät ja voittavat [markkinoilla] tuovat juuri sen ratkaisun mitä aidosti tarvitaan.”

Sekä digitalisaation kehittäminen että uudet energiateknologiat ovat tämän hetken megatrendejä. Skinnari sanoo, että juuri näillä aloilla Suomi on kehitystyössä hyvin mukana. Myös pohjoismainen yhteistyö panostaa näihin teemoihin.

“Totta kai pitää olla sinivalkoinen, mutta uskon että me hyödytään suomalaisina paljon siitä, että toimimme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Me rakennetaan myös eurooppalaista EU-joukkuetta, mutta pitää olla rehellinen, että siellä suurvallat katsovat usein omaa etuaan. Meidän pitää katsoa asioita myös sinivalkoisin silmin.”

Suomi on tästä eteenpäin yhden klikin päässä

Skinnari arvioi, että Suomi on maailmalla tunnetumpi kuin koskaan aiemmin. Siitä huolimatta maailmalla ministeri saa kuulla ihmetteleviä kommentteja maan brändityöstä.

“Yhden maan ministeri sanoi minulle kerran, että Suomi on kuin musta laatikko. Hän sanoi, että ‘te ette oikein kerro itsestänne. Onko tuo ihan tarkoituksellista, että olette tehneet itsestänne salaisuuden?’ Meidän maankuvatyössä, ulkoministeriössä ja laajemminkin, pitää tuoda esiin enemmän niitä konkreettisia ratkaisuja. Puhutaan me sitten ulkopolitiikasta, kaupasta tai globaaleista kehityspolitiikan ratkaisuista”, Skinnari sanoo.

Ministerin mukaan on tärkeä monipuolistaa Suomen elinkeinorakennetta. Maailmalla Suomi tulisi tuntea Nokiaa laajemmin.  “Se ei riitä, että vain meidän veturit menestyvät”, Skinnari huomauttaa. Hän näkisi mielellään Suomessa enemmän kansallista ylpeyttä ja halua viedä omia tuotteita maailmalle.

Kansainvälinen kilpailu on kovaa. Skinnari nostaa esiin yhden edistysaskeleen, joka on tuomassa Suomelle kansainvälisen kilpailuedun. Vahvan tunnistautumisen myötä, suomalainen yritys olisi mahdollista perustaa mistä puolelta maailmaa tahansa.

“Kun ajattelee nykytilannetta, et voi vielä tänä päivänä perustaa yritystä Suomeen muuten kuin tulemalla fyysisesti tänne. Mutta nyt se muuttuu. Nyt ympäri maailmaa voidaan perustaa yritys Suomeen”, Skinnari kertoo.

Ministeri sanoo, että virtuaalisen prosessit paitsi helpottavat suomalaisten arkea ja yrittämistä, mutta ovat myös maailmanlaajuisesti merkittäviä edistysaskelia.

“Eli Suomi on tästä eteenpäin yhden klikin päässä. Ja tämä avaa meille mielettömän mahdollisuudet maakuvan rakentamiseen ja markkinointiin.”

Suomi herättää digitaalista luottamus – ja se luo pohjan menestyvälle vientituotteelle

Digitaalinen kehittyminen kysyy digitaalista luottamusta. Skinnari puhuu mielellään maailmalla esimerkiksi suomalaisesta Verohallinnosta, joka toimii digitaalisesti luotettavasti. Ministeri nostaa esiin myös toisen menestystarinan.

“Kun Suomen kunnissa digitalisoitiin rakennusluvat, […] päästiin papereista eroon. Tämä kyseinen yritys tämän takana, joka on muuten aikaisemmin ollut ympäristöministeriön spin-off, tekee tällä hetkellä todella hienoa työtä muun muassa Pohjois-Amerikassa”, Skinnari kertoo.

Skinnari näkee, että menestyvä vientituote ratkaisee yksinkertaisesti, mutta tehokkaasti käsissä olevan ongelman sekä toimii luotettavasti. Ministeri kertoo, että Suomi on ollut auttamassa maita, joissa verojen keräämiseen tai muuhun valtion hallinnolliseen toimintaan liittyy kansalaisten keskuudessa luottamuspulaa. Tämä kertoo, että meillä on merkittävää osaamista, sekä kykyä rakentaa luotettavia digitaalisia ratkaisuja.

“Me Suomessa olemme tottuneet luottamaan yhteiskuntaan ja ennen kaikkea toisiimme. Ehkä se [asenne] tulee kokonaisturvallisuus ajattelusta”, Skinnari sanoo.

Edelläkävijä tarttuu mahdollisuuksiin, mutta huomioi myös riskit

Ministeri Skinnari haluaa nähdä Suomen digitalisaation suunnannäyttäjänä. Me olemme jo historiassa osoittaneet, että osaamme katsoa tulevaisuuteen ja tarttua sen hetken tärkeimpiin kysymyksiin.

“1990-luku GSM:n osalta toi meille aikamoisen kasvun pyrähdyksen, kun pääsimme kehittämään niitä palveluita ja tekemään mobiilivallankumousta. Nyt meillä on vihreä siirtymä”, Skinnari sanoo.

Ministeri näkee Pohjoismailla paljon mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä vastauksia nykypäivän ongelmiin digitalisaatio-osaamiseen nojaten. Hän pitää tärkeänä, että kehitystä ohjaavassa sääntelyssä toimitaan myös edelläkävijän asenteella. Vaikka digitalisaation mahdollisuuksista on tärkeä napata kiinni, samaan aikaan on tärkeää huomioida mahdolliset riskit, kriisit ja ongelmakohdat. Se nimittäin rakentaa luottamusta.

“Jos ja kun me halutaan olla maailman edistyksellisin kansakunta, niin meidän pitää tähän [digitalisaatioon] panostaa. Näkisin, että me pohjoismaat otamme sen roolin tällä vuosikymmenellä, että me näytämme mallia koko maailmalle sellaisena digitaalisen luottamuksen alustana”, Skinnari sanoo.