Intune-päätelaitehallinta

Microsoft Intune Windows -työasema­hallinta

Näkyvyys käytössä oleviin laitteisiin ja laitehallinnan rooli korostuu nykyaikaisessa hybridityössä. Organisaation on tietoturvan kannalta ymmärrettävä mitä laitteita käytetään ja pystyttävä tarvittaessa myös laitekantaa, päivityksiä ja ominaisuuksia hallitsemaan.

Työskentelyyn käytettävät laitteet, tavat ja paikat ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi, jolloin perinteisen maailman työkalut hallinnointiin eivät ole enää riittävästi.

Tässä paketissa hoidamme PK-yrityksen tai yhteisön työasemien laitehallinta kerralla kuntoon.

Käyttöönottomme perustuu aina asiakkaalle yhdessä rakennettaviin parhaisiin käytäntöihin, joissa hyödynnetään pohjalla  suomalaisten yritysten tarpeisiin luomiamme malleja. Käyttöönotto huomioi aina jokaisen asiakasyrityksen erityispiirteet ja -tarpeet ja varmistaa, että jokaiselle yritykselle saadaan käyttöön parhaiten sopiva malli.

Mihin modernia työasemahallintaa käytetään? 

  • Hallitsemattomat työasemat, työasemat joiden päivityksistä ja konfiguraatioista ei voida olla varmoja, saadaan näkyviin ja haluttaessa hallituksi, jolloin hyökkäyksille altis pinta-ala pienenee.
  • Vältetään tilanne, jossa ympäristöä käytetään työasemilta, joiden tietoturvan tasoa ei voida tarvittaessa valvoa.
  • Sovellusten jakelu ja konfiguraatioiden helpottaminen, jatkossa työasemien konfiguraatioita voidaan tehdä keskitetysti, joka vähentää manuaalisesti tapahtuvia konfiguraatioita ja asennuksia.

Miksi moderni työasemahallinta? 

  • Laitteet ovat yksi riskitekijä jota on pystyttävä hallitsemaan. Intunen avulla työasemat ja laitteet saadaan hallintaan, estämättä kuitenkaan niiden monipuolista käyttöä ja töiden tekemistä.

Miten käyttöönotto vaikuttaa loppukäyttäjiin? 

  • Käyttöönoton yhteydessä (paras tapa sovitaan projektissa) käyttäjien työasemat tuodaan hallinnan piiriin, joka voi edellyttää käyttäjiltä yksinkertaisia toimenpiteitä.
  • Jatkossa hallinta on täysin läpinäkyvää ja näkyy käyttäjille lähtökohtaisesti parempana käyttökokemuksena, kun päivitykset ja muut voidaan ajaa hallitusti.
  • Loppukäyttäjillä on käytettävissään päivittyvä, nykyaikainen ja modernisti hallittu työasemakokemus, joka on omiaan parantamaan myös työsovellusten toimivuutta. Mennyttä aikaa ovat hitaat hallintasovellukset ja vanhanaikaiset VPN-tunnelit päivityksiin.

Kysy lisää asian­tuntijoiltaimme

Tiimimme on täällä sinua varten. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme.

Esa Viljava.

Esa Viljava

Vice President, Growth

Mikko Pöyry.

Mikko Pöyry

Vice President, IT Services