Metaverse-työpaja

Mikä Metaverse?

Metaverse eli metaversumi tarkoittaa kokonaisuutta, jossa digitaalinen ja virtuaalinen maailma pyritään sovittamaan yhteen entistä tiiviimmin.

Teknologiajätit (Microsoft, Facebook, Apple, Google jne.) pyrkivät metaversumien avulla uudistamaan tapaamme tehdä työtä, hyödyntää digitaalisia työvälineitä ja ennen kaikkea löytämään itselleen uusia liiketoiminta-alueita. Ajatus on, että nopeasti muuttuva maailma tarvitsee myös uudenlaiset, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät työkalut. Metaversumin nähdään olevan keskiössä, kun puhutaan uudenlaisten konseptien, palveluiden tai vaikkapa työntekijäkokemuksen kehittämisestä.

Työpajan sisältö

Työpajaan osallistujat saavat kattavan ymmärryksen siitä, miten metaversumit tulevat muuttamaan juuri meidän yrityksemme tapaa työskennellä, kehittää ja luoda asioita yhdessä.

Työpaja antaa erinomaiset eväät ottaa metaversumit osaksi yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Työpajassa käsittelemme muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: 

  • Metaversumit tutuksi: Mistä on kyse, miksi se on tärkeää? Miten metaversumit muuttavat (mahdollisesti) tapaamme tehdä työtä? Millaisia (välillä jopa hankalia) kysymyksiä metaversumien hyödyntämiseen liittyy?
  • Mihin metaversumit ovat menossa seuraavaksi: Vilkaistaan yhdessä tulevaa kehityssuuntaa, mitä on tulossa, milloin ja miten se vaikuttaa.
  • Yleisimmät käyttökohteet ja niihin tutustuminen: Käydään yhdessä lävitse käytännön esimerkkien kautta mihin kaikkeen metaversumia hyödynnetään ja millaisia kokemuksia siitä on.
  • Metaversumi käytännössä! Jokainen osallistuja pääsee yhteisten harjoitusten kanssa, yhtäaikaisesi kokemaan miltä työskentely metaversumia hyödyntäen tuntuu, millaisia ajatuksia se herättää ja miten kaikki käytännössä toimii.
  • Työn tekemisen tavat nyt ja tulevaisuudessa: Ideoidaan yhdessä juuri teidän polkunne metaversumien hyödyntämiseen ja pohditaan, millä tavalla asiat kannattaisi yrityksen kehityksessä huomioida.

Työpaja herättää takuuvarmasti ajatuksia, antaa osaamista asioista ja ennen kaikkea kehittää omaa ymmärrystä niin, että työpajassa käsitellyt asiat pystyy jatkossa ottamaan osaksi oman yrityksen kehittämistä.

Työpajan jälkeen toimitamme asiakkaalle yhteenvedon siitä, mitä työpajassa käsiteltiin ja millaisia huomioita osallistujat työpajan aikana tekivät. Yhteenveto sisältää myös perustiedot metaversesta ja sen tulevista kehityssuunnista.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteystietosi ja kerromme mielellämme enemmän koulutuksistamme ja työpajoistamme.