Paranna työntekijäkokemusta

Microsoft Viva on tuoteperhe, joka keskittyy työntekijäkokemukseen ja sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Viva kuuluu Employee Experience eli EXP-tuotteiden joukkoon.

Microsoft Viva mahdollistaa tehokkaammaan digitaalisen työympäristön tuomalla yhteen useita työkaluja ja sovelluksia. Se tarjoaa työkaluja muun muassa tiedon löydettävyyteen, viestintään, analytiikkaan ja uuden oppimiseen. Vivan avulla pystyt hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia paremmin ja samalla mittaamaan sen vaikutuksia liiketoimintaasi.

Nainen hymyilee ja levittelee käsiään innostuneena tietokoneen edessä

Työntekijäkokemus on yhä tärkeämpää

Tulevaisuudessa jokaisen yrityksen on pyrittävä tarjoamaan työntekijöilleen paras mahdollinen työntekijäkokemus. Tähän kokemukseen osansa tuovat kulttuuri, strategia, digitaaliset työvälineet ja totta kai se, miten kaikki erilaiset tavat tehdä työtä saadaan toimimaan yhdessä. Yritysten kilpailukyky rakennetaan nyt ja yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää pohtimatta omaa strategiaansa työntekijäkokemuksen kehittämisen osalta.
 
Työntekijäkokemus on avainsana tulevissa rekrytoinneissa sekä nykyisen henkilöstön sistouttamisessa. Se koskettaa siis jokaista organisaatiota ja kuuluu yritysjohdon agendalle kehityskohteiden joukkoon.

Mikä on työntekijäkokemusalusta eli Employee Experience Platform (EXP)? 

Työntekijäkokemusalustalla tarkoitetaan Microsoftin tapauksessa Microsoft Viva -tuoteperheen tuotteita, jotka yksittäisten, toisistaa irrallisten ratkaisujen sijaan muodostavat oman ekosysteeminsä (Viva) ja ovat osa suurempaa työskentelyyn tarkoitettua ekosysteemiä (Microsoft 365).

Erillisten, pistemäisten ratkaisujen sijaan alusta on pitkälle integroitu jossa toinen kokonaisuus on toisesta tietoinen ja pystyy tämän avulla tuottamaan ja rikastamaan tietoa koko ekosysteemissä.

Työntekijäkokemusalusta asettaa Ihmiset keskiöön ja tukee tätä tekemistä modernein työkaluin, joita toki tulee käyttää modernein pelisäännöin.

Työntekijäkokemusalusta koostuu usein seuraavista kokonaisuuksista:

  • Hyvinvointi ja havainnot: Työkalut oman työhyvinvoinnin analysointiin, jotka perustuvat järjestelmän tekemiin havaintoihin ja niiden pohjalta suoritettuihin automaattisiin analyyseihin.
  • Oppiminen ja kehittyminen: Erilaiset työkalut oman osaamisen ja ymmärryksen kasvattamiseen, uusien työntekijöiden perehdytys ja prosessit uusien toimintojen opiskelua ja kehittämistä varten. Parempaa osaamisen hallintaa ja järjestelmällistä osaamisen kasvattamista.
  • Tarkoitus ja suunta: Yhteiset tavoitteet, suunnitelmat ja niiden lopputulokset. Onnistumisen tunnistaminen ja huomioiminen.
  • Kulttuuri ja viestintä: Ajankohtaiset uutiset, erilaiset tapahtumat, yrityksen omat oppaat ja pelikirjat ja työn ympärille rakentuneet yhteisöt.
  • Tieto ja osaaminen: Oman ja yrityksen osaamisen kasvattaminen, tiedon löytäminen ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. Ihmisten ja asiantuntijuuden tuominen yhteen.

Näiden lisäksi osana työntekijäkokemusta tulee käytössä olla modernit työkalut, joiden käytöstä on olemassa organisaation oma pelikirja ja joiden käyttöä koulutetaan ja tuetaan jatkuvana prosessina.

Tekoälyllä tehoa työarkeen

Hyödynnettäänkö organisaatiossasi tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla? Voimme ottaa siitä selvää tekemällä kartoituksen AI:n nykytilasta organisaatiossasi sekä kouluttamalla niin yrityksen strategisia päättäjiä kuin loppukäyttäjiä Copilot-ratkaisujen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Työpajat lisäävät taitoja

Älä maksa linsensseistäsi turhaan. Tule mukaan yhteisiin työpajoihin, joissa opastamme erilaisten Microsoft-ratkaisujen käyttöön ja tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Tieto tuo turvaa

Tule mukaan vaikkapa suosittuihin Kahvivartteihimme, joissa saat käytännönläheistä opetusta napakassa paketissa.

Asiantuntijamme

Tommi Maijanen

Sales Executive, Microsoft Productivity

Antti Ahola

Sales Executive, Microsoft Productivity