Vastuullisuus on yksi Netoxin ydinarvoista, ja se vain entisestään korostuu nyt, kun koronavirus vaatii yleisen terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi erityistä huomiota ja toimia meiltä kaikilta.

Osana poikkeustilanteiden varautumissuunnitelmaa, me netoxlaiset noudatamme koronaviruksen suhteen viranomaisilta saatavia toimintaohjeita sekä yhtiön omia sääntöjä.

Seuraamme aktiivisesti viranomaistahojen antamia ohjeita ja olemme niiden mukaisesti peruneet kaikki ulkomaille suuntautuvat työmatkat toistaiseksi. Sen lisäksi olemme rajoittaneet Suomen sisäistä matkustamista vain toimintamme kannalta kriittisten palveluiden ylläpitoon. Näillä toimilla pyrimme osaltamme vähentämään viruksen leviämistä ja varmistamaan henkilöstömme, asiakkaidemme sekä kumppaneidemme terveyden ja turvallisuuden.

Miten toimimme muuttuneessa tilanteessa?

Operatiivisen toimintamme tärkein tehtävä on huolehtia asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuudesta. Noudatamme palvelutuotannossamme normaalia jatkuvuussuunnitelmaamme, joka kattaa Netoxin kaikkien palveluiden valvonnan, hallinnan, ylläpidon ja operoinnin erilaisissa poikkeustilanteissa. Suoritamme jo nyt suurimman osan tehtävistä etäyhteyksien avulla. Tämän lisäksi asiakaskokoukset järjestetään sähköisin järjestelmin, kuten Microsoft Teamsilla.

Tukipalvelumme ovat käytettävissä täysin normaalisti. Asiakkaan tiloissa työskentelyä vaativat tehtävät, kuten IT-lähituki ja muut asiantuntijatyöt, hoidetaan myös toistaiseksi normaalisti ja viranomaisohjeita noudattaen. Tiedotamme viipymättä, mikäli tilanne vaatii asiakkaan tiloissa tehtävien töiden osalta rajoituksia.

Resursoinnin suunnittelun avulla pyrimme ylläpitämään hyvää palvelutasoa myös poikkeustilanteissa. Mikäli työtehtävien osalta joudutaan tekemään poikkeuksellisia luokittelutoimia, priorisoimme asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömimmät toimet toteutettaviksi ensimmäisinä.

Ilmoitamme välittömästi, mikäli epidemian vuoksi laitevalmistajien toimitukset viivästyvät. Samoin tiedotamme viipymättä tilanteista, joilla on laajempia vaikutuksia asiakkaidemme palveluiden tuotantoon.

Netox Oy