Netox Oy:n kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2022. Liikevaihto nousi 22,7 miljoonaan euroon, mikä tarkoitti 44 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvua siivittivät kehittyneet asiakassuhteet, onnistunut asiakashankinta ja menestyksekkäästi läpiviedyt hankekokonaisuudet.

Kasvu ei ole tullut sattumalta, sillä liiketoiminnan laajentaminen on Netoxin keskeinen strateginen tavoite. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut vauhtisokeuteen tai kasvuun hinnalla millä hyvänsä, vaan kasvua on haettu osaamisen kehittämisen, lahjakkuuden rekrytoinnin, palveluiden maturiteetin kasvattamisen ja harkittujen investointien kautta. Asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen ja kyberturvan integroiminen osaksi moderneja IT-palveluita on näkynyt asiakaskunnan laajenemisena sekä aluevaltauksina kokonaan uusilla markkina-alueilla.  

”Jatkamme palveluidemme maturiteetin kasvattamista sekä IT Services, että Cyber & Cloud Security liiketoimintayksiköissämme ”, kertoo Netoxin toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi. ”Asiakkaidemme tietohallinnot ovat ammattimaisesti johdettuja ja heillä on ymmärrystä, että liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen täytyy investoida. Tämän vuoksi modernit IT-palvelut ja kyberturvan yhdistäville palvelukokonaisuuksille on yhä suurempi tarve.” 

Yksi merkittävä päättyneen vuoden tapahtuma oli sijoitusyhtiö Capman Buyoutin tulo yhtiön enemmistöosakkaaksi. Vahva ja tunnettu omistaja vauhdittaa Netoxin kasvua kotimarkkinassa sekä valituilla kansainvälisillä alueilla. Toinen merkittävä tapahtuma oli kyberturvapalveluiden portfolion laajentaminen kattamaan hyökkäävän tietoturvan palvelut onnistuneella liiketoimintakaupalla. 

Vuosi 2023 on alkanut strategian mukaisesti kannattavasti kasvaen ja asiakkaita palvellen. Netox Oy sai myös uuden vahvistuksen Cyber & Cloud Security liiketoimintayksikköön, Sakari Pihlhjerta siirtyi 1.2.2023 Nixu Oyj:stä vetämään Cyber & Cloud Security:n liiketoimintaa.