Sosiaalinen vastuu

Yrityksemme hyvinvointi alkaa omista työntekijöistämme ja heijastuu suoraan tarjoamiemme palveluiden laatuun. Netoxilla jokainen työtekijä on arvokas ja saa tulla kuulluksi omana itsenään. Arvostamme monimuotoisuutta ja erilaisia näkemyksiä sekä tuemme tasa-arvoista työkulttuuria.

 

Punnitsemme toimintamme vaikutuksia myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja asiakkaisiimme sekä valitessamme kumppaneita tai alihankkijoita. Sosiaalinen vastuu ulottuu luonnollisesti myös palveluidemme latuun ja luotettavuuteen. 

 

Kaksi naista selät vastakkain

Netoxin eettiset periaatteet

Arvojamme ovat laatu, vastuullisuus ja kunnioitus, jotka toteutuvat kaikessa toiminnassamme. Asiakastyytyväisyys on meille kaikki kaikessa ja siksi palveluidemme ja toimintamme kehittäminen on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä kohtaan. 

Lue lisää

Whistleblowing-ilmoituskanava

Toiminnallemme keskeistä on liiketoiminnan vastuullisuus ja riskienhallinta. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita sekä 1.1.2023 voimaan astunutta ilmoittajansuojelulakia (1171/2022), jolla on pantu käytäntöön EU:n ilmoittajansuojelu- eli Whistleblowing-direktiivi. 

Käytössämme on anonyymi Whistleblowing-kanava, WhistleB. Ilmoituskanavan kautta työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä. Kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen ja ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Netoxin Whistleblowing-tiimin toimesta. 

Ilmoituksen voi jättää joko täysin anonyymisti tai omalla nimellä. Toivomme, että toiminnassamme havaitut epäkohdat ilmoitetaan meille välittömästi. Kanavan kautta voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi seuraavanlaisista rikkomuksista: 

  • Lahjukset ja sopimattomat lahjat 
  • Kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset 
  • Tietosuojalainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset 
  • Taloudelliset väärinkäytökset 
  • Vakavat syrjinnän tai ahdistelun muodot 
  • Ympäristörikkomukset 
  • Muut lainsäädäntöä tai Netoxin eettisiä ohjeita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset. 

Whistleblowing-palvelu on ulkopuolisen tarjoama ja turvattu alusta, jossa ei tallenneta metatietoja eikä IP-osoitteita, mikä takaa ilmoittajien anonymiteetin. Ilmoittajat saavat tunnukset viestintää varten Netoxin tiimin kanssa. Ilmoitukset ovat vain tiimin ja valikoitujen osapuolten nähtävissä, ja tapauksia käsitellään asianosaisten etuja kunnioittaen. Kun tapaus on ratkaistu tai tietoja ei tarvita, henkilötiedot poistetaan. 

Ympäristövastuu

Vastuullinen liiketoiminnan ohella ympäristövastuu kuuluu toimintamme ytimeen. Olemme matkalla kohti hiilineutraaliuutta ja päästöttömästi tuotettuja palveluita.

Tutustu ympäristövastuullisuuteemme