Ympäristövastuu

Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja visiomme on tarjota innovatiivisia, ympäristöystävällisiä sekä kestäviä IT-palveluita, jotka tukevat niin asiakkaitamme kuin liiketoimintaamme. Uskomme, että vastuullisuus ja liiketoiminnan menestys kulkevat käsi kädessä. 

 

Mies työskentelee kannettavalla tietokoneella

Tuotamme vastuullisia palveluita

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Keskitymme energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön, laitteiden vastuulliseen elinkaarenhallintaan ja yhteistyöhön ympäristövastuullisuutta edistävien kumppaneiden kanssa. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti. 

Käytännön tekoja

  • Kaikkien käyttämiemme konesalien sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä 
  • Hyödynnämme vuokrauspalvelua IT-laitteiden hankinnassa. Netoxille palautuvat vuokralaitteet toimitamme yhteistyökumppanille, joka huolehtii niiden jatkovuokrauksesta/-myynnistä. Vuokrauspalvelulla mahdollistetaan laitteiden pidempi elinkaari ja vähennetään uusien laitteiden hankintaa.  
  • Pakkausmateriaalien osalta uusiokäytämme pakkauksia. 
    Esimerkiksi saapuvien kuljetusten pakkaukset hyötykäytetään lähtevien kuljetusten pakkaukseen. 

Ilmastotiekartta ohjaa kohti kestäviä ratkaisuja

Teemme konkreettisia toimenpiteitä ympäristötietoisuuden edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Yksi konkreettinen toimenpide päästöjen vähentämiseksi on Netoxin ilmastotiekartta. Siihen asetettuna tavoitteenamme on olla hiilineutraali koko liiketoimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä.  

Ilmastotiekartan tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi: 

  1. Päästöjen vähentäminen
  2. Vastuullinen hankinta
  3. Laitteiden uusiokäyttö ja kierrätys
  4. Vihreät energialähteet
  5. Vihreä työympäristö ja liikkuminen

 

Hiilijalanjäljen laskenta

Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain koko liiketoimintamme osalta (scope 1–3) seurataksemme ilmastotiekartassa asetettujen päästövähennystavoitteidemme toteutumista. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään. 
 
Netox Oy on sitoutunut olemaan hiilineutraali yritys vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on 100 % vähennys scope 1–2 päästöissä. 

Päästömme lukuina

Päästöt/vuosi 2023

3812

t

Päästöt/M€

159

t

Päästöt/työntekijä

28

t

Koko arvoketjun päästöt

Laskenta huomioi koko arvoketjun päästöt, mukaan lukien ajoneuvojen polttoaineiden käytön, sähkön ja kaukolämmön, tuotteiden myynnin, hankintojen, pakkausmateriaalien, kuljetuksen, työmatkaliikenteen ja liikematkustuksen, jätehuollon ja vedenkäytön sekä polttoaineiden tuotannon. 

Yhteensä Netoxin päästöt vuonna 2023 olivat 3812,49 tonnia CO2e. Työntekijää kohden hiilijalanjälki oli 28,24 t CO2e / työntekijä. Päästöt vastaavat n. 370 suomalaisen vuotuisia CO2 päästöjä tai n. 27,5 milj. km autoilua.  

Nämä mittaustulokset asettavat meille lähtökohdan, josta voimme suunnata toimemme kohti entistä kestävämpiä käytäntöjä.

Vihreämpi työympäristö

Viemme myös työympäristöämme ja työskentelytapojamme yhä vihreämpään suuntaan. Vastuullisen toiminnan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen edellytyksenä on ympäristötietoinen ja sitoutunut henkilöstö. 

Sitoudumme työarjessamme kierrättämään jätteemme sekä uusiokäyttämään pakkausmateriaalimme.  Ensisijainen matkustustapamme on juna, joka on matkustusmuotona vähäpäästöisin. Suunnitelmissamme on tukea työmatkapyöräilyä työsuhdepyörien muodossa ja mietimme myös muita mahdollisia tapoja tukea vähäpäästöistä työmatkaliikkumista.

Laitteiden elinkaarenhallinta

Huolehdimme niin oman henkilöstömme kuin asiakkaidemme laitteiden elinkaarenhallinnasta niin, että laitteet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. 

Sosiaalinen vastuu

Yrityksemme hyvinvointi alkaa omista työntekijöistämme ja heijastuu suoraan tarjoamiemme palveluiden laatuun. Punnitsemme tarkkaan toimintamme vaikutuksia niin omaan henkilöstöön, asiakkaisiimme kuin yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme.